Nyinflyttad

Hemmets lugna vråVarmt välkommen! Som ny boende i vårt vackra funkishus på Östra Kristinelundsvägen 27 A-F hoppas vi att du kommer att trivas. När du flyttar in ordnar styrelsen så att ditt namn sätts upp vid porttelefonen utanför din port samt på tavlan i trapphuset. Du ansvarar själv för att köpa och sätta upp bokstäver till ditt namn på brevinkastet till din lägenhetsdörr. Boktstäverna kan du köpa hos en välsorterad låssmed eller hos t.ex. Byggfabriken nere på stan.

Föreningen

Brf Bjäre har enligt stadgarna till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det betyder att ta hand om och underhålla vårt hus och våra lägenheter, så att de behåller – och helst ökar – sitt värde. Lika viktigt, trots att det inte står i stadgarna, är att främja medlemmarnas välbefinnande – att ta hand om varandra och se till att alla som bor här har det bra!

Föreningsstämma

Varje år på våren håller föreningen sin ordinarie föreningsstämma. Detta är föreningens högsta beslutsorgan och det är viktigt att alla känner att de har en rättighet men också en skyldighet att närvara! På stämman rapporterar styrelsen om det gångna året och begär ansvarsfrihet för sitt arbete. Medlemmarna väljer då en ny styrelse för det kommande året och diskuterar hur vi kan göra vårt hus ännu trevligare. Varje bostadsrätt har en röst. I föreningens stadgar kan du läsa mer om reglerna för föreningens verksamhet.

Styrelsen

Namnen på styrelsemedlemmarna hittar du här på hemsidan och även på anslagstavlan i entrén till varje trappa. Någon är ansvarig för husets väl och ve; någon annan kan hjälpa till med problem i lägenheterna. Det går alltid att lämna synpunkter, rapportera om skador med mera, antingen genom att använda kontaktformuläret eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda i trappa F. Förutom de formella uppdragen att sitta i styrelsen, finns det även många uppgifter som du själv kan ta tag i, allt efter lust och kompetens.

Höst och vårstädning

Två gånger om året hjälps vi åt att göra huset extra fint. Gammalt bråte slängs i en container och vi putsar och fejar i trappor och gångar, snyggar upp på gården och taket, ställer ut (eller in) trädgårdsmöblerna och tar en första (eller sista) gemensamma fika för säsongen. Här igen är det både plikt och nöje att vara med!

Fastighetsförvaltare och hantverkare

Vitsen med en bostadsrättsförening är att huset tillhör dem som bor där. ”Det gula huset vid parken” är vårt hus och det kräver och förtjänar vår kärlek och omsorg. Föreningen betalar en fast kostnad till en fastighetsförvaltare för trappstädning, gräsklippning, sophantering och en viss allmän tillsyn. För andra reparationer och åtgärder anlitar styrelsen olika företag som känner huset väl och som är specialister inom sina områden. För detta betalar vi varje gång någonting ska fixas och ju mer vi själva kan hålla ordning, undvika skador och snabbt rapportera problem desto trevligare och billigare blir det att bo här! Är du osäker, prata med någon i styrelsen.

Eget ansvarsområde

Innanför våra lägenheters väggar slutar föreningens ansvar. Elektriciteten, toaletterna, vattenledningarna, elementen, golvet, väggarna, taket och fönstren – allt ska vi hålla ordning på själva. Är du osäker på ansvarsfördelningen, var god kontakta styrelsen innan du beställer något arbete! I den ekonomiska planen som upprättades vid föreningens bildande står det: ”Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att alltid ha en hemförsäkring tecknad, som är anpassad till boendeformen bostadsrätt, som komplement till den fullvärdes fastighetsförsäkring som föreningen tecknar.”, det vill säga du måste ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring!

Medlemsregistret

Styrelsen är skyldig att upprätta ett medlemsregister med namn på alla som bor i huset. Vi för också en förteckning över förråd, garageplatser och nycklar. Ifall någonting händer så att vi måste komma in i din lägenhet – tex. när du är bortrest – styrelsen vill gärna ha namn och telefonnummer på en kontaktperson och veta var vi kan få tag i en reservnyckel eller någon som kan öppna.