Author Archive

Tvättstuga


Miljöhus


Husbroschyr

Nu finns originalbroschyren då vårt fina hus byggdes upplagt i dokumentarkivet, Rönneholm.pdf. Trevlig läsning!


Årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 23 april kl. 19:00 i Dammfrigården. Dammfrigården finner ni på Korsörvägen 1, en kort promenad hemifrån.
Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida, i trappuppgångarna och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Michaela från Bredablick Ekonomisk Förvaltning kommer att medverka och kan svara på frågor om årsredovisningen.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Nya porttelefoner

Nu är de nya porttelefonerna installerade. En kort instruktionsmanual finns i vårt elektroniska dokumentarkiv http://www.brfbjare.se/documents/diverse/Ringa%201707%20Anv%C3%A4ndarmanual.pdf och på anslagstavlan vid tvättstuga 1.


Radonmätning

Höstens radonmätning är klar. Alla utsatta dosor visade på 60 Bq/m³ eller mindre (vissa under 30 Bq/m³). Gränsvärdet för radon i bostadshus är 200 Bq/m³, så vi ligger långt under gränsvärdet och behöver ej vidta några åtgärder.


Lekstuga på gården

Styrelsen har ansökt om bygglov för att placera en lekstuga på innergården.


Årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 19 april kl. 18.30 i Dammfrigården. Dammfrigården finner ni på Korsörvägen 1, en kort promenad hemifrån.
Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Underhåll av tvättstugorna

Under de närmsta veckorna kommer våra tvättstugor att renoveras. På grund av detta
kommer tvättstuga 1 inte kunna bokas från och med den 3 april till den 7 april.
Efter det att renoveringen i denna tvättstuga är klar kommer arbetet att påbörjas i tvättstuga 2.


Avgiftsänkning

På grund av föreningens goda ekonomi har styrelsen beslutat att avgiften kommer att sänkas med 3 % från och med den 1 april.


Byte av batteri i fjärrkontrollen till garaget

Slutar fjärrkontrollen att fungera eller har räckvidden blivit sämre? Då kan det vara dags att byta batteri. Instruktioner för att byta batteri finns i dokumentarkivet Byte av batteri i fjärrkontrollen till garaget.


Ny bostadsrättstilläggsförsäkring från QBE

Folksam har slutat med försäkring för bostadsrätter. Vi har därför ett nytt avtal med QBE som gäller från och med den 1 januari 2017. Info om bostadsrättstilläggsförsäkring finns i dokumentarkivet Bostadsrättsförsakring QBE 2016.


Årstämma

Föreningens årsstämma äger rum den 21 april kl 19:00 i Rönneholmsgården. Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Nytt tvättbokningssystem

Nu är det nya elektroniska tvättbokningssystemet igång. All bokning från och med 1 mars skall göras i det nya systemet. De gamla tavlorna kommer att tas ner. Mer information finns vid bokningstavlorna.

Det går även att boka tid via vår hemsida. Gå in under ”För Boende” -> ”Tvättstugan” och logga in med ert lägenhetsnummer och lösenord.

Bokningssystemet levereras av http://www.bokatvattid.se/.