Problem med elen

Vissa i huset har haft problem med elen sedan översvämningen. Vi har inte kunnat hitta något fel i huset utan troligtvis ligger felet utanför fastigheten.