Årsstämman avklarad

Årets årsstämma hölls i Tyska kyrkans lokaler. Kortfattat så
konstaterades det att föreningen har en mycket god ekonomi med möjligheter till
investeringar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Motionen om att undersöka
möjligheten för nya hissar röstades ner då det fanns ett brett stöd mot att inskaffa
dem. Årsstämman ålade också styrelsen att under året undersöka om man kan
förbättra husets låssystem.

Vår kassör Janet Nordqvist ställde upp för omval och blev vald. Vår ordförande Alexander Gamelius lämnade styrelsen efter många års engagemang och blev avtackad på mötet med present och applåd. I hans ställe valdes Fabian Ågren som tidigare varit styrelsesuppleant.

Johanna Hadmyr lämnar sin post som styrelsesuppleant och i
hennes ställe träder Joakim Lundqvist in.

Joakim Lundqvist och Kevin Benn fortsätter i valberedningen
och Barbro Rydénius forsätter som internrevisor.