Ytterdörrar

Vi får ofta klagomål på att våra ytterdörrar inte går igen. Våra fina ytterdörrar är tillverkade i trä vilket har en egenskap att förändra sig med årstiderna. Tyvärr kan detta medföra att dörrarna inte går igen tillräckligt av sig själva utan att man måste hjälpa till lite. Att byta dörrarna anser vi i styrelsen inte är aktuellt av estetiska skäl utan vi måste hjälpas åt att stänga dörrarna ordentligt för att undvika objudna gäster, vilket det finns gott om i området.

Ställ därför heller aldrig upp dörrarna utan uppsikt!

Om någon har tips på hur problemet kan åtgärdas så kontakta gärna styrelsen.