Visa hänsyn!

För att alla ska trivas i fastigheten är det viktigt att vi inte stör varandra. Visa därför hänsyn mot dina grannar och andra inom föreningen! Tänk på att ljud och buller hörs igenom dörrar, väggar och tak men framför allt genom golven som väldigt tydligt förmedlar alla sorters (o)ljud till din eventuella granne på våningen under.

Man ska så långt det är möjligt självklart försöka att aldrig störa sina grannar, detta gäller dock särskilt mellan kl 22.00 och kl 07.00 inför var-dagar. Undvik därför gärna att spela hög musik, dammsuga, köra tvätt- och diskmaskiner och dylikt under denna tid. Tack!