Vårstädning

Denna vår kommer vi att ställa i ordning huset för sommaren söndagen den 12 april. Vi samlas som vanligt kl 10.00 utanför trappa D, där arbetsuppgifter fördelas. Kom även om du bara har möjlighet att vara med en stund, för det är trevligare ju fler vi är!

I samband med städningen kommer vi att funktionstesta brandlarmen i trapphusen. En container där alla boende kan slänga grovavfall kommer att finnas tillgänglig under helgen.