Valberedningens förslag till ny styrelse

Följande styrelseledamöter och suppleanter kommer att avgå vid föreningens årsstämma som kommer att hållas måndagen den 3 maj på restaurang Tuppen, Tessins väg (formell inbjudan kommer senare): Johan Wessman, Sophie Danell och Katalin Wagner.

Valberedningen har föreslagit följande styrelse: Ordförande Jonas Hermansson (vald till 2011 men ny som ordförande), sekreterare Martin Karlsson (vald till 2011), kassör Viktoria Skarler (vald till 2011) samt ledamöterna Claes Holmbom (vald till 2011), Björn Olsson (vald till 2011) och Josef Molnar (nyval två år) samt suppleanterna Laszlo Godina (omval ett år) och Helena Weigel (nyval ett år).

Valberedningen har vidare förslagit omval av föreningens revisor Barbro Rydenius och revisorssuppleant Janet Nordqvist. Valberedningen består av Göran Blom och Pierre Nordqvist. Dess sammansättning måste diskuteras vid årsmötet då Göran Blom meddelat att han avgår ur valberedningen.