Underhåll av tvättstugorna

Under de närmsta veckorna kommer våra tvättstugor att renoveras. På grund av detta
kommer tvättstuga 1 inte kunna bokas från och med den 3 april till den 7 april.
Efter det att renoveringen i denna tvättstuga är klar kommer arbetet att påbörjas i tvättstuga 2.