Trasig tvättmaskin

Den trasiga tvättmaskinen i tvättstuga 1 är inte värd att reparera. Styrelsen undersöker hur vi på bästa sätt ska byta ut våra gamla tvättmaskiner. Vi har för tillfället inget datum när vi får en ny maskin till tvättstuga 1.