Test av brandlarm

I samband med städdagen kommer vi att funktionstesta brandlarmen i trapphusen.