Styrelsen fick mandat…

… av måndagens extra föreningsstämma för att slutföra renoveringen av fastigheten.