Status i tvättstugan

Valet av leverantör av den nya tvättmaskinen kommer att påverka även när de andra maskinerna i tvättstugorna ska bytas i framtiden. Totala kostnaden för alla maskinerna är ca 200 000 kr ex moms och till detta kommer även ett löpande serviceavtal. Styrelsen måste få tid att undersöka vilka alternativ som finns innan vi kan fatta beslut. Även de olika maskinernas energiförbrukning och prestanda måste vägas in så att alla blir nöjda. Styrelsen hoppas att kunna fatta ett beslut nästa vecka.