Spolning av stammar

Den tekniska delen av spolningen av våra stammar gick bra och Spoltech som utförde arbetet gav omdömet:

Ni har ett mycket bra avloppssystem efter det blev inplastat och det kommer hålla i många år framöver. Det som är viktigt är att man underhåller det med spolning med ca 5-10 år mellanrum. Stopp kommer ni att få men det beror ofta på att man spolat ned sådant som inte skall i avloppet.

Styrelsen vill be alla att ha extra kontroll efter läckage under diskbänken då detta kan uppstå i samband med demonteringen av avloppet. Om några problem uppstår kan ni kontakta Spoltech direkt: 040-608 32 20.

Styrelsen vill också passa på att påminna om att regelbundet göra rent golvbrunnen i badrummet för att undvika översvämningar.