Sotning av eldstad

Styrelsen har beslutat att föreningen kommer att bekosta sotning samt brandskyddskontroll av våra medlemmars eldstäder. För att kunna göra detta effektivt så behöver vi göra en  artläggning av vilka eldstäder som redan är godkända och när sotning/ brandskyddskontroll senast gjordes. Vi kommer att utföra detta under sommaren. Sotning/ brandskyddskontroll
kommer beställas efter semestertiderna. Om eldstaden inte är godkänd för användning så kommer styrelsen inte att bekosta iordningställande av eldstaden. Mer information kommer.