Sotning

Protokollen från SIMAB har kommit och många lägenheter har fått ”Godkänd med anmärkning”. Styrelsen vill ha en dialog med SIMAB om möjliga åtgärder och återkommer med mer information.

Styrelsen har delat ut protokollen till de hushåll där det inte finns några oklarheter. Om ni inte fått något protokoll i er brevlåda avråder styrelsen från användning av eldstaden innan styrelsen har haft en dialog med SIMAB.