Sophantering

Tyvärr har bygglovet överklagats vilket innebär att vi inte kan påbörja bygget förrän ärendet har  behandlats av Länsstyrelsen.