Smörjning av fönster

På extrastämman kom vi som ett sidospår i diskussionen in på underhåll av fönstren i våra lägenheter. Dessa behöver smörjas med regelbundna mellanrum och nu finns en instruktion för detta tillgänglig i dokumentarkivet.