Renovering av ytterdörrar

Föreningen kommer att behöva renovera eller byta ut husets ytterdörrar och styrelsen har börjat se över olika alternativ. Vi kommer lägga stor vikt vid att husets utseende förändras så lite som möjligt.