Renovering av eldstäder

Då det uppstått en del frågor efter att Skorstensteamet renoverat den första eldstaden i fastigheten har beslut tagits att skjuta på arbetet till vecka 26 och 27. Ni som har beställt renovering och inte fått denna information i brevlådan ska kontakta styrelsen, förslagsvis via hemsidan.