Renovering av eldstäder

OBS!
Följande information gäller bara dig som tidigare anmält intresse för renovering av den öppna spisen i din lägenhet!

Då det uppstått en del frågor efter att Skorstensteamet renoverat den första eldstaden i fastigheten har beslut tagits att skjuta på arbetet till vecka 26 och 27 med start måndagen den 24 juni. Du måste dessutom göra ett av följande val gällande murarbetet i din eldstad:

  1. Uppsättning av eldfasta stenar enligt tidigare erbjudande: endast i hörnet och till en kostnad av ca 2 000 kr efter ROT-avdrag. Bildexempel:

  2. Uppsättning av eldfasta stenar i hela eldstaden till en kostnad av 3 750 kr efter ROT-avdrag. Bildexempel:

    Alternativ 2

  3. Inget av ovanstående (avbeställning). Observera att du inte bör elda i spisen förrän bristerna är åtgärdade!

Enligt uppgift ska färgen på stenarna inte spela så stor roll då de blir svarta av sot efter första eldningen.

Meddela ditt val snarast möjligt direkt till Skorstensteamet på det sätt som anges i det pappersutskick du fått i ditt brevinkast. Ange namn, trappa och lägenhetsnummer samt vilket av ovanstående alternativ du väljer.

Vi ber om ursäkt om fördröjningen orsakar problem för er.