Renovering av badrum

Vår fastighet har fortfarande många äldre badrum med gamla golvbrunnar och dåligt tätskikt. Styrelsen vill påminna om det bidrag på 2000 kr som boende kan ansöka om vid byte av icke godkänd till typgodkänd golvbrunn. Glöm inte att ansöka om tillstånd före renovering av badrum. För mer information se Föreningsbroschyren.