Relining avloppsrör inleds i januari

Svensk Rörinfordring vann anbudstävlingen om reliningen av avloppsrören i vår fastighet. Preliminärt beräknas arbetet inledas i januari med ett info-möte med alla boende. Arbetet i varje lägenhet beräknas ta två gånger en dag men bara på dagtid. Total arbetstid väntas bli 14 veckor.