Rekordvinst 2008

Bokslutet för 2008 är klart och en kopia av årsredovisningen finns på anslagstavlan i källaren och här på hemsidan.

Förra året slutade med en vinst på 431 819 kronor. Anledningen är att renoveringen av elen inte var klar vid årsskiftet och därför skjuts kostnader och avskrivningar vidare till 2009. Enligt budget skulle vi avsätta 139 000 kronor av årets vinst till den yttre fonden för renoveringar. Nu föreslår vi istället att 339 000 kronor av vinsten avsätts till yttre fond. De innebär att 119 748 kronor balanseras i ny räkning. Det innebär att vi sparar för framtiden.

Hittills ser även det fortsatta renoveringsarbetet ut att hålla sig inom budget samtidigt som räntor och energipriser ligger lägre än budgeterat. Det ger oss en stabil och trygg ekonomi inför framtiden med utsikt till låga avgiftshöjningar kommande år. För den som ska sälja sin lägenhet är det en fördel att kunna presentera en förening med färdigrenoverat hus och god ekonomi.