Radonmätning

Vi har under vintern mätt radonhalten i vårt hus. Resultatet har kommit och vi är långt under riktvärdet på 200 Bq/m3 .