Protokoll från föreningsstämman

Protokollet från föreningsstämman finns nu utanför styrelserummet.

Om ni önskar en kopia kan ni kontakta styrelsen.