Protokoll från årsstämman

Protokollet från årsstämman finns nu uppsatt på anslagstavlan utanför styrelserummet.