Problem med värmen

Vi har problem med regleringen av värmen i huset. Reparatör ska komma i veckan.