Problem med tv

Under vecka 27 inträffade två olika fel som påverkade tv-mottagningen i huset. Den 2/7 åtgärdades felet samma dag men den 5/7 kunde inte felet åtgärdas förrän den 7/7, detta beroende på att det var helg.
I fortsättningen skall felanmälan göras direkt till Canal Digital, 0770 11 55 11, så att de kan bedöma omfattningen av problemet.
Alexander Gamelius