Sophantering

Tyvärr har bygglovet överklagats vilket innebär att vi inte kan påbörja bygget förrän ärendet har  behandlats av Länsstyrelsen.


Vårstädning

Denna vår kommer vi att ställa i ordning huset för sommaren söndagen den 12 april. Vi samlas som vanligt kl 10.00 utanför trappa D, där arbetsuppgifter fördelas. Kom även om du bara har möjlighet att vara med en stund, för det är trevligare ju fler vi är!

I samband med städningen kommer vi att funktionstesta brandlarmen i trapphusen. En container där alla boende kan slänga grovavfall kommer att finnas tillgänglig under helgen.


Intresserad av styrelsearbete?

Om du vill vara med och påverka och arbeta för föreningen kan du meddela intresse till valberedningen. Denna består av Kevin Benn, trappa F och Janet Nordqvist, trappa F.


Årstämma

Årets föreningstämma kommer att äga rum den 15 april i Rönneholmsgården. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kommer och är med och engagerar sig i arbetet för föreningen.

Efter mötet kommer det att bjudas på mat och dryck. Föranmälan om ni vill äta kommer att anslås i trapphusen innan stämman.


Sophantering

Vi har nu äntligen fått bygglovet för vår återvinningspergola beviljat och hoppas kunna påbörja arbetet med denna så fort som möjligt.


Ny försäkring

Som styrelsen meddelat tidigare så har föreningen bytt försäkringsbolag till Folksam. I försäkringen ingår det bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i föreningen. Vad som ingår i försäkringen och hur man kontaktar Folksam vid skada finns att läsa på föreningens hemsida och på anslagstavlan vid tvättstuga 1.

Om läckage uppstår och ditt badrum är över 40 år gammalt gäller inte bostadsrättstillägget, så om du har ett äldre badrum bör du kontakta ditt eget försäkringsbolag.


Tvättstugorna

Vi har uppdaterat rutinerna för användandet av tvättstugorna, läs igenom dessa när du tvättar nästa gång. En förändring värd att notera är att om en tvättid inte har börjat användas efter en timme så är det fritt fram för en annan boende att använda tiden. Denna förändring har gjorts för att frigöra mer tid.


Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 15/4. Motioner ska lämnas in till styrelsen senast sista januari.


Sophantering

Styrelsen inväntar fortfarande beslut från stadsbygnadsnämnden, så vi får vänta lite till innan vi kan komma igång med vår sortering av organiskt material.


Renovering av ytterdörrar

Föreningen kommer att behöva renovera eller byta ut husets ytterdörrar och styrelsen har börjat se över olika alternativ. Vi kommer lägga stor vikt vid att husets utseende förändras så lite som möjligt.


Extra föreningsstämma

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för att besluta om förändringar i stadgan som föreslogs på ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum onsdagen den 10e december i styrelserummet på Östra Kristinelundsvägen 27. Kallelse har delats ut till medlemmar.


Ny tvättmaskin beställd

Styrelsen har beslutat att köpa in en ny tvättmaskin till tvättstuga 1. Det blir samma fabrikat, Electrolux, men en ny leverantör. Maskinen kommer att installeras under vecka 44.


Status i tvättstugan

Valet av leverantör av den nya tvättmaskinen kommer att påverka även när de andra maskinerna i tvättstugorna ska bytas i framtiden. Totala kostnaden för alla maskinerna är ca 200 000 kr ex moms och till detta kommer även ett löpande serviceavtal. Styrelsen måste få tid att undersöka vilka alternativ som finns innan vi kan fatta beslut. Även de olika maskinernas energiförbrukning och prestanda måste vägas in så att alla blir nöjda. Styrelsen hoppas att kunna fatta ett beslut nästa vecka.


Trasig tvättmaskin

Den trasiga tvättmaskinen i tvättstuga 1 är inte värd att reparera. Styrelsen undersöker hur vi på bästa sätt ska byta ut våra gamla tvättmaskiner. Vi har för tillfället inget datum när vi får en ny maskin till tvättstuga 1.


Värmesystemet fungerar som det ska igen.

Vi har nu bytt det trasiga ställdonet till värmesystemet och det ska fungera igen. Meningen är att styra temperaturen för att undvika att elementen ska bli för varma och på så sätt minska vår värmekostnad.


Problem med värmen

Vi har problem med regleringen av värmen i huset. Reparatör ska komma i veckan.


Problem med elen

Då problemen har upphört har vi inte fortsatt med felsökningen.


Problem med elen

Vissa i huset har haft problem med elen sedan översvämningen. Vi har inte kunnat hitta något fel i huset utan troligtvis ligger felet utanför fastigheten.


Miljörummet

Styrelsen har skickat in en komplettering till bygglovsansökan för upplag av sopkärl med pergola. Bygglovsansökan finns att läsa under:
Föreningen/Dokumentarkiv/Anslag


Översvämning

Polygon har nu inspekterat källaren och garaget efter översvämningen och vi har placerat avfuktare i källaren. Övriga utrymmen skall självtorka så vi behöver hålla dörrarna öppna ytterligare ett tag. De boende som fått skador på ägodelar skall kontakta sitt egna försäkringsbolag. Vi kom lindrigt undan denna gången tack vare en snabb insatts. Tack till alla som hjälpte till och framförallt till den person som uppmärksammade det hela.