Årstämma

Föreningens årsstämma äger rum den 21 april kl 19:00 i Rönneholmsgården. Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Nytt tvättbokningssystem

Nu är det nya elektroniska tvättbokningssystemet igång. All bokning från och med 1 mars skall göras i det nya systemet. De gamla tavlorna kommer att tas ner. Mer information finns vid bokningstavlorna.

Det går även att boka tid via vår hemsida. Gå in under ”För Boende” -> ”Tvättstugan” och logga in med ert lägenhetsnummer och lösenord.

Bokningssystemet levereras av http://www.bokatvattid.se/.


Växter på gården

Vi gör ett nytt försök att få mer växter på gården. Vi har satt ut fler krukor med nya växter. Om ni har tips och idéer är ni välkomna att kontakta styrelsen. Styrelsen uppmuntrar till engagemang som bidrar till en levande gårdsmiljö där alla i huset kan träffas och umgås.


Renovering av ytterdörrar

Som vi tidigare informerat om kommer vi inom en snar framtid att behöva renovera våra ytterdörrar. Vi vill förtydliga att styrelsen vill bevara dörrarnas utseende så gott det går och planerar en varsam renovering.


Barnkalas

Som ni säkert redan läst så kommer vi att ha ett barnkalas med en teaterföreställning på bakgården den 14 juni. Alla med barnasinnet kvar är så klart välkomna så anmäl er på lapparna i entrén.


Cykelförrådet

Vi är många som använder cykelförrådet så tänk på att försöka parkera cyklarna så att alla kommer fram. Vid höststädningen ska vi göra en ny utrensning av gamla cyklar, men till dess får vi försöka samsas om utrymmet så gott det går. Undvik att parkera cyklar direkt innanför dörren.

Sprickan i väggen får vi tyvärr leva med ett tag till. Det utgör ingen fara men det går inte att täcka med färg. Vi kommer att kontrollera sprickan i samband med uppdatering av underhållsplanen vartannat år.


Årstämma

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 15 april kl 18.30 i Rönneholmsgården. Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida samt i trapphusen och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1. Självfallet finns den även här på hemsidan.

Efter mötet kommer det att bjudas på mat och dryck. Föranmälan om ni vill äta kommer att anslås i trapphusen innan stämman.


Vårstädning

Denna vår kommer vi att ställa i ordning huset för sommaren söndagen den 12 april. Vi samlas som vanligt kl 10.00 utanför trappa D, där arbetsuppgifter fördelas. Kom även om du bara har möjlighet att vara med en stund, för det är trevligare ju fler vi är!

Container är beställd till städdagen. För att undvika att den fylls av andra kommer den vara låst över fredagsnatten för att öppnas till städdagen.

Under städdagen kommer vi att se över föreningens krukor. Om ni har tips och idéer är ni välkomna att vara med.


Test av brandlarm

I samband med städdagen kommer vi att funktionstesta brandlarmen i trapphusen.


Bredband

Byte från Tele2 till Bredbandsbolaget kommer att äga rum under maj/juni 2015. Fram till att bytet sker kommer tjänsterna att levereras och faktureras precis som idag via Tele2. lnnan bytet kommer Bredbandsbolaget att skicka ut mer information.


Sophantering

Tyvärr har bygglovet överklagats vilket innebär att vi inte kan påbörja bygget förrän ärendet har  behandlats av Länsstyrelsen.


Vårstädning

Denna vår kommer vi att ställa i ordning huset för sommaren söndagen den 12 april. Vi samlas som vanligt kl 10.00 utanför trappa D, där arbetsuppgifter fördelas. Kom även om du bara har möjlighet att vara med en stund, för det är trevligare ju fler vi är!

I samband med städningen kommer vi att funktionstesta brandlarmen i trapphusen. En container där alla boende kan slänga grovavfall kommer att finnas tillgänglig under helgen.


Intresserad av styrelsearbete?

Om du vill vara med och påverka och arbeta för föreningen kan du meddela intresse till valberedningen. Denna består av Kevin Benn, trappa F och Janet Nordqvist, trappa F.


Årstämma

Årets föreningstämma kommer att äga rum den 15 april i Rönneholmsgården. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kommer och är med och engagerar sig i arbetet för föreningen.

Efter mötet kommer det att bjudas på mat och dryck. Föranmälan om ni vill äta kommer att anslås i trapphusen innan stämman.


Sophantering

Vi har nu äntligen fått bygglovet för vår återvinningspergola beviljat och hoppas kunna påbörja arbetet med denna så fort som möjligt.


Ny försäkring

Som styrelsen meddelat tidigare så har föreningen bytt försäkringsbolag till Folksam. I försäkringen ingår det bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i föreningen. Vad som ingår i försäkringen och hur man kontaktar Folksam vid skada finns att läsa på föreningens hemsida och på anslagstavlan vid tvättstuga 1.

Om läckage uppstår och ditt badrum är över 40 år gammalt gäller inte bostadsrättstillägget, så om du har ett äldre badrum bör du kontakta ditt eget försäkringsbolag.


Tvättstugorna

Vi har uppdaterat rutinerna för användandet av tvättstugorna, läs igenom dessa när du tvättar nästa gång. En förändring värd att notera är att om en tvättid inte har börjat användas efter en timme så är det fritt fram för en annan boende att använda tiden. Denna förändring har gjorts för att frigöra mer tid.


Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 15/4. Motioner ska lämnas in till styrelsen senast sista januari.


Sophantering

Styrelsen inväntar fortfarande beslut från stadsbygnadsnämnden, så vi får vänta lite till innan vi kan komma igång med vår sortering av organiskt material.


Renovering av ytterdörrar

Föreningen kommer att behöva renovera eller byta ut husets ytterdörrar och styrelsen har börjat se över olika alternativ. Vi kommer lägga stor vikt vid att husets utseende förändras så lite som möjligt.