Ordning och reda

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att kasta eller ställa in saker i miljörummet som inte hör hemma där. Med detta menas allt som inte kan källsorteras i någon av de återvinningsbehållare som finns uppställda. Exempel på detta är kemikalier, färgburkar, elektronikskrot och andra grovsopor.