Oförändrade månadsavgifter

Styrelsen kan glatt konstatera att vår beslutade budget för 2011 visar att vi med nuvarande förutsättningar (främst räntor och energikostnader) inte behöver höja månadsavgifterna under kommande år, precis som tidigare utlovat.

Arbetet med att iordningställa vår fina baksida med ytterligare uteplatser och staket kommer fortsätta i lugn takt utifrån de idéer och förslag som tagits fram i arbetsgruppen. Detta arbete kommer som det nu ser ut att avslutas under 2012.