Oförändrade månadsavgifter

Styrelsen har beslutat att fastställa vår budget för 2010 vilket innebär att månadsavgifterna är oförändrade under 2010. Föreningens ekonomi är god och den femårsöversikt som är gjord under budgetarbetet visar på att med de förutsättningar som använts beträffande räntor och övriga kostnadsökningar i vår budget (genomsnittliga räntan är budgeterad att öka från 3,0 procent 2009 till 34 procent 2010 och 3,7 procent 2011 och övriga kostnader beräknas öka med tre procent årligen) kommer vi inte att behöva höja månadsavgifterna under de närmaste tre åren.