Obligatorisk ventilationskontroll

Vi fick anmärkningar på den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som genomfördes i december förra året, bland annat saknar samtliga lägenheter friskluftsintag i vardagsrum vilket måste åtgärdas. Styrelsen är redan på det och planen är att det ska åtgärdas under våren.

Utöver detta så har ett antal lägenheter fått anmärkningar och berörda lägenheter kommer att få brev med besiktningsprotokoll. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig att se till att anmärkning som finns snarast åtgärdas. En ombesiktning kommer att utföras före 2013-06-10.