Nya uteplatser på gården

Våren 2010 kommer Viktoria Skarler i styrelsen att sammankalla en grupp med boende som är intresserade av att vara med att ta fram ett förslag till utformning av två uteplatser på vår gård.