Mur vid garagenedfart

Efter klagomål om ras från muren vid garagenedfarten har styrelsen börjat arbetet med att ta in offerter för en ny mur.