Miljörummet

Styrelsen har skickat in en komplettering till bygglovsansökan för upplag av sopkärl med pergola. Bygglovsansökan finns att läsa under:
Föreningen/Dokumentarkiv/Anslag