Miljörum och större cykelförråd

Senare i höst kommer vi att disponera om garageplatserna för att ge plats dels åt ett miljörum, dels åt en utvidning av cykelförrådet.

Miljörummet kommer att få en egen ingång där det idag finns glastegel bredvid garageporten.

Cykelförrådet byggs ut genom att vi använder garageplatserna närmast det befintliga cykelförrådet.