Målning av trapphusen

I månadsskiftet augusti / september inleddes den efterlängtade ommålningen av trapphusen med start i trappa A. Målningen omfattar även källar- och vindsgångar.

Samtidigt byts de sista dörrarna i källar- och vindsgång ut mot nya brandklassade ståldörrar.