Lösa föremål i källargångarna

Av brandsäkerhetsskäl får inga lösa föremål (t ex möbler, ved, skräp) förekomma i källargångarna. Ni som har placerat diverse föremål i källargångarna ombedes omedelbart avlägsna dessa.