Kontakt med entreprenörer

Vi vill påminna om att beställning av all sorts arbeten som rör fastigheten, även akuta sådana, i första hand ska gå via fastighetsansvarig Björn Olsson eller någon annan i styrelsen. Detta för att vi ibland kan åthjälpa problem med kompetens i huset och på så sätt spara mycket pengar.

Om det är en akut situation och ingen i styrelsen kan nås ska man självfallet kontakta lämplig entreprenör, se trapphusanslag.