Konstituerande styrelsemöte

Nya styrelsen kommer ha ett konstituerande möte den 24 juni klockan 19.00. På mötet görs en ansvarsfördelning och styrelsen väljer en ordförande, kassör och sekreterare.