Gemensam el och laddstolpar driftsatta

Nu har anläggningen för gemensam el driftsatts. Boende i trappa A, B och C började använda anläggningen den 12 maj och trappa D, E och F den 13 maj. Fram tills dessa datum betalar boende för elen genom sina privata abonnemang, därefter kommer de bli debiterade av föreningen. Första aviseringen kommer skickas ut i september.

Laddstolparna är också igång. Läs mer om dem här: http://www.brfbjare.se/boendeinfo/garageplatser.