Gemensam el försening

Skåneinstallatören som installerar gemensam el till föreningen har meddelat att de är försenade med starten. Vi har inte blivit meddelade något nytt startdatum.