Gemensam el

Vad är gemensam el
även kallad IMD?

Nu är det dags att gå över till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD). Gemensam el innebär att alla våra privata elnäts- och elleverantörsabonnemang sägs upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang som föreningen ansvarar för.

Varför byter vi?

Föreningens årsstämma beslutade förra året att gå över till
gemensam el.

Vad är fördelarna?

Framförallt kostnaden. Genom att ersätta alla privata
elnätsabonnemang med ett så minskar vi elkostnaden för våra medlemmar och
hyresgäster.

Vi möjliggör också satsningar på framtidens teknik så som
solceller på taket.

Vad är nackdelarna?

Eftersom ditt privata elabonnemang ersätts med ett gemensamt
så förlorar du möjligheten att själv välja elleverantör. Föreningen genom
styrelsen kommer att välja elleverantör.

När byter vi och hur lång tid tar det?

Bytet är planerat till vecka 15 och beräknas ta ett par dagar. Skåneinstallatören kommer göra bytet i samarbete med E.ON.

Hur påverkas jag under bytet?

Under bytet kommer strömmen att slås av och på i delar av
huset dagtid. Tänk på att inte öppna och stänga kylskåps- och frysdörren i
onödan. Internet- och TV-anslutning kommer att försvinna under avbrotten. Om du
har larm i lägenheten så kan det vara bra att meddela operatören att strömmen
kommer brytas. Installatörerna behöver inte ha tillgång till din lägenhet. I
annat fall kommer styrelsen att meddela dig.

Hur debiteras jag för elen jag förbrukar?

Fram till övergången kommer du betala din elleverantör
precis som vanligt. Efter övergången kommer föreningen debitera dig för den el
du har förbrukat.

Du kommer att få tillgång till en portal online där du kan
följa din elförbrukning i realtid.

Vad kommer elen kosta?

Föreningen har inte upphandlat elleverantör än. Mer info om
de exakta priserna kommer senare.