Förtydligande bredbandsenkät

Ett antal förtydliganden angående bredbandsenkäten som samtliga hushåll ska ha fått:

  • Kabel-TV kommer att fungera som vanligt och påverkas inte alls om det blir ett nytt bredbandsnät i fastigheten. Canal Digital kommer att vara fortsatt leverantör av kabel-TV.
  • Det nya bredbandsnätet skulle vara helt separat från det befintliga med ”tre-hål-i-väggen” och med helt nya uttag innanför entrédörren (kan dras längre in i lägenheten mot extra avgift).
  • Om du i dagsläget använder ”tre-hål-i-väggen”-lösningen med bredband från Seth’s Bredband/Bitcom blir pris- och hastighetsskillnaderna enligt nedan:
Seth 1 Seth 2 Seth 3 Brf Bjäre
Hastighet ned/upp (Mbit/s)

2/0,4

10/0,5 24/1 100/100
Månadsavgift bredband 189 kr 289 kr 319 kr 199 kr

Jämförelsen ovan tar inte hänsyn till extra kostnader för telefoni.

  • Om det blir ett nytt bredbandsnät kommer detta med stor sannolikhet att dras i samma kanaler som de befintliga telefonledningarna – inga större ingrepp i väggar, golv eller tak behövs.
  • Bredbandstelefoni (även kallat IP-telefoni) innebär att telefonsamtal kopplas via bredbandsnätet istället för det gamla, befintliga telenätet. Den största fördelen med bredbandstelefoni är att man slipper månadsavgiften för fast telefoni på 120-150 kr (beroende på leverantör). Man behåller sina vanliga telefoner och sitt vanliga telefonnummer men det  krävs en ”dosa” som tillhandahålls av bredbandstelefoni-leverantören.

Frågestund – passa på!

Representanter från styrelsen kommer att finnas på plats i styrelserummet torsdagen den 9 september kl 19.00 – 20.00 för att svara på frågor om enkäten och vad ett eventuellt nytt bredbandsnät skulle innebära. Välkommen!