Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 15/4. Motioner ska lämnas in till styrelsen senast sista januari.