Föreningsstämma

Föreningsstämman kommer hållas den 18 april på Tuppen på Tessins väg, styrelsen kommer att skicka ut kallelse enligt våra stadgar.