Föreningsstämma

Ärenden som skall behandlas på stämman ska anmälas till styrelsen innan den 31 januari. Ärenden lämnas med fördel via hemsidan men det går också bra via styrelsens brevlåda i trappa F.

På stämman ska både ny valberedning samt nya ledamöter och suppleanter till styrelsen väljas. Styrelsen kommer att skicka ut kallelse, enligt våra stadgar, med tidpunkt och plats. Om ni är intresserad av att medverka till trevligare boendemiljö eller rekommendera någon går det bra att kontakta valberedningen via hemsidan eller via styrelsens brevlåda i trappa F.