Rutin för felanmälan av garageporten

Felanmälan av garageporten skall göras av boende direkt till KONE på telefon 020 99 36 36.